โรคยอดฮิต “คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม”

901

 

ในวัยทำงานหรือนักศึกษาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นเวลานาน อาจเกิดอาการทางสายตาที่เรียกว่า คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome: CVS)  อาการที่พบได้แก่ การปวดตา เมื่อยล้าตา ระคายเคือง ตาแห้ง ตาแดง น้ำตาไหล ตามัวมองไม่ชัด หรือเห็นภาพซ้อนกัน รวมถึงอาการปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดไหล่และหลัง เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้น เมื่อใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานมากขึ้น

 

เวลาใช้คอมพิวเตอร์เราต้องกลอกตาไปมาเพื่ออ่านข้อความ ทำให้กล้ามเนื้อตาทำงานตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการอ่อนล้า  โดยเฉพาะหากใช้สายตาต่อเนื่องนานกว่า 3 ชั่วโมงโดยไม่พัก จะทำให้เห็นภาพมัวหรือภาพซ้อน ปวดเบ้าตา และอาจมากจนปวดศีรษะร่วมด้วยได้ ส่วนอาการตาแห้งจะมีอาการระคายเคืองตา แสบตา แพ้แสง เมื่อยล้าตา ตาแดง และมีน้ำตาไหล มักเกิดหลังจากการใช้สายตามาระยะหนึ่ง

 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้  เราต้องรู้จักหาทางป้องกันโดยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและลักษณะนิสัยการทำงาน  ที่สำคัญต้องเลือกจอคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดสูง จะทำให้ภาพคมชัด   และลดการเพ่ง ปรับเปลี่ยนความสว่างของสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่น้อยหรือมากจนเกินไป จอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ห่าง 20-28 นิ้ว ควรพักสายตาและเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย พักการเพ่งมองก็ช่วยลดอาการปวดตา โดยให้ตั้งใจกระพริบตาและมองไกลออกไป 2 ครั้งต่อชั่วโมงหรือ ทุก 20 นาที อย่างน้อย 20 วินาที และมองไกลอย่างน้อย 20 ฟุต หรือหลับตาพัก ควรลุกยืน เดิน ขยับแขนขา หลัง คอ ไหล่และข้อ บ่อยๆ เพื่อเป็นการพักผ่อนทั้งตาและร่างกาย  รวมถึงอาจใช้น้ำตาเทียม  เพื่อบรรเทาอาการตาแห้งหรือแว่นตาสำหรับใช้มองจอคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะนะคะ

 

ภาพจาก: www.thaihealth.or.th, www.tlcthai.com