ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีปี 2560 ช้อปอะไรได้บ้าง

13512

 

 

shopping_004020

 

จากโครงการของรัฐบาล “ช้อปช่วยชาติ 2559”สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เชื่อว่าเพื่อน ๆ หลายคนคงดีใจ ถ้าใครซื้อสินค้าและบริการในระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท เตรียมเฮได้เลยค่ะ เรามาดูกันเลยว่าซื้อสินค้าและบริการอะไรลดหย่อนได้ไม่ได้กันบ้าง

 

ซื้อสินค้าร้านไหนถึงใช้ลดหย่อนภาษีได้ ?

ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียน VAT และออกใบกำกับภาษีให้ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ส่วนร้านค้าทั่วไปนั้น ต้องสอบถามก่อนว่าได้จดทะเบียน VAT ไว้หรือไม่ และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้ไหม หากออกใบกำกับภาษีฉบับเต็มได้ เราก็สามารถนำสินค้านั้นมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

 

สินค้าประเภทไหนที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ?

สำหรับสินค้าที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น

– เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้าเสริมความงาม

– อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) โดยร้านอาหารนั้นต้องจดทะเบียน VAT

– ยารักษาโรค อาหารเสริม

– อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน

– เครื่องใช้ไฟฟ้า

– บริการต่าง ๆ อาทิ นวดหน้า สปา

– ทองรูปพรรณ (ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ)

– ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ และนำบัตรไปใช้บริการในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559

– ค่าซ่อมรถ โดยต้องรับบริการและแล้วเสร็จในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559

– ฯลฯ

ซึ่งทั้งหมดต้องซื้อหรือใช้บริการจากร้านที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น

 

สินค้าประเภทไหนที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ?

สินค้าที่นำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้จะเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ที่มีข้อยกเว้น เช่น

– เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์

– ยาสูบ บุหรี่

– น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

– ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางในประเทศ-ต่างประเทศ

– ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (เพราะเป็นการใช้ในเดือนพฤศจิกายน)

– ค่ารักษาพยาบาล

– ค่าทำศัลยกรรม

– ทองคำแท่ง

– ผัก ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป

– เนื้อหมู ไก่ ปลา

– หนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน

– สินค้า Duty free (ยกเว้นซื้อสินค้าที่เสีย VAT ในร้าน Duty Free สามารถนำมาใช้ได้)

– ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ

– บัตรของขวัญ (Gift Voucher)

– ทัวร์ไปต่างประเทศ

– สินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

– ค่าบริการนำเที่ยวในประเทศ แพ็กเกจทัวร์ หรือค่าที่พักโรงแรมในประเทศ (แต่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนเพื่อการท่องเที่ยวได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เปิดเงื่อนไขท่องเที่ยวเดือนธันวาคมอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี 2559)

 

ซื้อสินค้าที่มีราคาเกิน 15,000 บาทได้หรือไม่ ?

สามารถซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 15,000 บาทได้ แต่จะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพียง 15,000 บาทเท่านั้น

 

ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าและบริการได้หรือไม่ ?

สำหรับโครงการช้อปช่วยชาติ สามารถใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าและบริการได้ โดยต้องออกใบกำกับภาษีระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559

 

ซื้อของเงินผ่อนเข้าเกณฑ์ช้อปช่วยชาติ 2559 ไหม ?

กรณีซื้อสินค้าเงินผ่อนก็เข้าเกณฑ์ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 15,000 บาทเช่นเดียวกัน หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีให้ตามเงื่อนไข

 

ซื้อทองคำสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

หากเป็นร้านทองที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ย่อมออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไม่ได้อยู่แล้ว จึงไม่เข้าเกณฑ์ แต่หากซื้อทองรูปพรรณ และร้านทองนั้นได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะสามารถลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ เพราะเป็นส่วนที่เสียภาษี

 

ซื้อของออนไลน์สามารถนำมาลดหย่อนภาษีในโครงการนี้ได้หรือไม่ ?

สามารถนำค่าสินค้าหรือบริการมาหักลดหย่อนภาษีได้ หากซื้อจากร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559

 

นำใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าหลายครั้งมารวมกันเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

หากเป็นใบกำกับภาษีที่ใช้ซื้อสินค้าหรือค่าบริการระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 โดยค่าสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกิน 15,000 บาท ก็สามารถนำการซื้อหลายครั้งมารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 15,000 บาท

 

หากใบกำกับภาษีมีทั้งรายการสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะหักลดหย่อนอย่างไร ?

สามารถนำมาหักลดหย่อนได้เฉพาะค่าสินค้าและค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

 

แล้วต้องใช้หลักฐานอะไรเพื่อยื่นลดหย่อนภาษี ?

ผู้ที่ซื้อสินค้าต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตาม มาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

  1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
  3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
  4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
  5. ชื่อ ชนิด ประเภท ประมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
  6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการอย่างชัดแจ้ง
  7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
  8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

 

123

 

หักลดหย่อนได้เท่าไร ได้เงินคืนแค่ไหน ?

ฟังแล้วอย่าเพิ่งตาโต ! คิดว่าลดได้ถึง 15,000 บาทเลยหรือ เพราะจริง ๆ แล้วต้องนำไปคำนวณภาษีตามขั้นภาษีที่คุณเสียอยู่ก่อน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดูได้จากตารางข้างล่างนี้ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ

321

 

สรุปได้ว่า ผู้มีเงินได้จะได้รับภาษีคืนเท่าไร ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง เช่น ผู้ที่มีฐานภาษี 35% หากซื้อสินค้าไป 15,000 บาท เมื่อนำไปคำนวณค่าลดหย่อนตอนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว จะได้ภาษีคืนถึง 5,250 บาทเลยทีเดียว เท่ากับว่าซื้อสินค้าแบบมีส่วนลดถึง 35% ซึ่งเป็นอัตราคืนภาษีสูงสุดของนโยบายนี้ ขณะที่ผู้ที่มีฐานภาษี 5% หากจ่ายซื้อสินค้าไป 15,000 บาท ก็จะได้ภาษีคืนเพียง 750 บาทเท่านั้น หรือได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าแค่ 5%

 

ดังนั้นแล้ว คนที่มีฐานภาษีสูง ๆ จะได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติคุ้มค่าที่สุด ส่วนผู้ที่เสียภาษีในอัตราน้อย ๆ เช่น คนที่มีเงินเดือน 20,000 บาท เสียภาษีเพียงแค่ 5% อาจต้องพิจารณาด้วยว่า สินค้าที่เราจะซื้อนั้นจำเป็นหรือไม่ เพราะหากต้องซื้อของมูลค่า 15,000 บาทเพื่อแลกกับส่วนลดเพียงแค่ 750 บาท อาจไม่คุ้มค่า และเป็นการก่อหนี้เพิ่มได้     อย่างไรก็ตาม ก่อนจะซื้อสินค้าหรือบริการ อยากให้ลองคำนวณภาษีของตัวเองดูก่อนว่า ปี 2559 เรามีรายได้สุทธิที่หักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้วเท่าไร เพื่อที่จะได้ทราบว่าเรามีฐานภาษีเท่าไรกันบ้างนะคะ

 

วิธีการขอรับใบกำกับภาษีกับ topvalue.com > คลิก

%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%a7-742-x-470

 

Topvalue-400x130

1

4567