สร้างนิสัยให้เป็นคนมั่นใจในตนเอง

1433

 

ความมั่นใจในตนเองเป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างได้ คนที่มั่นใจในตนเองไม่ใช่คนที่กล้าแสดงออกหรือพูดเก่งเท่านั้น แต่คนที่เรียบร้อยพูดน้อยก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองได้ เพราะความมั่นใจในตนเอง จะช่วยกำจัดความกังวล ความกลัว ความไม่แน่ใจออกไป ทำให้กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆมากขึ้น ซึ่งการสร้างนิสัยให้เป็นคนมั่นใจในตนเองทำได้ ดังนี้

 

  1. ออกจาก Comfort Zone

การสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองต้องเริ่มจากการออกจาก Comfort Zone ก่อน เพราะการทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย จะช่วยให้เราได้พัฒนาตนเองและมีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อได้ทำสิ่งที่ยากมากขึ้น ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดและนำไปปรับใช้ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยสร้างความทะเยอทะยานและอยากที่จะเป็นคนที่ดีมากขึ้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความล้มเหลว เมื่อผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้มาได้ก็จะทำให้เป็นคนที่มีความั่นใจมากขึ้น

 

  1. คิดและพูดในแง่มุมที่ดี

คนทั่วไปเมื่อเจอเรื่องที่ไม่มั่นใจ จะมีความคิดในเชิงแง่ลบขึ้น แต่กับคนที่มีความมั่นใจในตนเองจะไม่พูดหรือคิดอะไรแย่ๆ แต่จะตั้งคำถามกับเรื่องที่เขากังวล เปลี่ยนเป็นความรู้สึกว่าสิ่งที่จะช่วยให้ทำให้พบเรื่องใหม่ๆ อยากที่จะแก้ปัญหา

 

  1. มีความรับผิดชอบ

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น คนที่มีความั่นใจในตนเองจะไม่โทษสิ่งต่างๆว่าเป็นสาเหตุของความผิดพลาด แต่จะแสดงความรับผิดชอบ และไม่ท้อแท้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หาทางแก้ไขและไปต่อเพื่อบรรลุเป้าหมาย

 

  1. หาความรู้เพิ่มเติมและยอมรับจุดอ่อนของตนเอง

คนที่มีความมั่นใจจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติม จากการอ่านหนังสือ หรือมีที่ปรึกษาดีๆ เพื่อที่จะทำให้เข้าใกล้จุดหมายมากขึ้น  ยอมรับจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อที่จะนำไปแก้ไขและพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้น

 

  1. สร้างบุคลิกภาพที่ดี

การสร้างบุคลิกภาพที่ดีสามารถฝึกฝนได้ เริ่มจากการนั่งตัวตรง เงยหน้ามองตรงจะช่วยให้ดูมีพลัง ขณะพูดหรือฟังพยายามสบตาคู่สนทนา ช่วยแสดงถึงความมั่นใจและจริงใจต่อคู่สนทนา ปละยังเป็นการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความคล้อยตามอีกด้วย

 

 

ที่มา: www.fastcompany.com
ภาพจาก: soulscouter.com, quotesideas.com, districtgps.files.wordpress.com, majorium.files.wordpress.com, www.betsandbt.com