7 เคล็ดลับ Work Smart

1271

 

 

การทำงานให้ประสบความสำเร็จในแต่ละครั้งนั้น ย่อมอาศัยการทำงานเป็นทีม การจัดสรรระบบความคิดที่ดี การลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นเราต้องมีเคล็ดลับในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

 

The Connector – มือประสานงานขั้นเทพ

เราต้องรู้ว่างานที่ดีไม่สามารถทำให้สำเร็จด้วยตัวเราเพียงลำพัง  ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ช่วยกันด้วย  ดังนั้นเราต้องทำหน้าที่ประสานงานให้ราบรื่นที่สุด ด้วยการรู้จักใช้คำพูด เพื่อที่จะได้ขอความร่วมมือจากคนอื่น ๆ ด้วยความเต็มใจนะคะ

 

The Vision Planner – มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน

ถ้าเราได้รับมอบหมายงานมาจากหัวหน้างาน หรือได้รับโจทย์มา  ต้องมองไปที่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น  พร้อมคิดค้นวิธีที่ดีและเร็วที่สุดสำหรับตนเอง  เพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้นะคะ

 

The Growth Mindset – คิดเติบโต ก้าวหน้า

หากรู้สึกว่างานที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นงานที่ยากเกินไปสำหรับเรา  ต้องเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกมองให้เป็นบวกให้ได้มากที่สุด เพราะเมื่องานที่ทำสำเร็จแล้ว  เราก็จะได้พิสูจน์ศักยภาพของตนเองให้ผู้อื่นเห็นด้วยนะคะ

 

The Totally Committed – เต็มที่กับงาน

เมื่อได้รับงานมาทำแล้ว เราก็ต้องทุ่มเท เต็มที่กับงานให้มากที่สุด หากไม่เข้าใจต้องถามหัวหน้างานนะคะ

The Beyond – เกินความคาดหวัง

หากผลงานที่เราทำโดดเด่น  คุณภาพเกินมาตรฐานอยู่บ่อยครั้ง  เราจะสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือให้กับเพื่อนร่วมงานได้ด้วย

The Reliable Helper – พึ่งพาได้

ต้องใช้ความสามารถที่โดดเด่นของเรา  ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างสายสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพไปพร้อม ๆ กันแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับทีมและองค์กรที่เราอยู่

The Honest – ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรมี  เพราะถ้าหากเราอยากได้รับจากใคร  เราต้องรู้จักให้เค้าก่อน  ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรยึดถือไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล: นสพ. M2F
ภาพจาก: img.picturequotes.com, firebrandtalent.com, www.startupverve.uk, www.successconsciousness.com, Fisaiahhankel.com